Всичко е направено от Любов…

Всичко е направено от Любов, от Живот. Дори страхът е отражение на любовта, но страхът съществува в ума и при хората този страх контролира ума. Ние интерпретираме всичко според това, което е в ума ни. Ако в ума ни има страх, всичко, което възприемаме, ще бъде анализирано посредством страха. Ако сме ядосани, всичко, което възприемаме, ще бъде съобразно гнева. Емоциите ни действат като филтър, през който гледаме останалата част от света.

Дон Мигел Руис

Публикувано в НАСТРОЕНИЯ. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.