Бъдете СВОБОДНИ!

Учителят Петър Дънов„Искаш ли да имаш една сигурна мярка, помни:
Всяко нещо, в което човек губи свободата си, е зло.
Всяко нещо, в което човек придобива свободата си, е добро.
Вложи Истината в душата си и Свободата, която търсиш, ще я придобиеш!“
Учителят Петър Дънов /Беинса Дуно/

Бъдете СВОБОДНИ!

Публикувано в НАСТРОЕНИЯ. Постоянна връзка.

Вашият коментар