Никакви несгоди, трудности или съмнения не могат да имат власт над вас…

„Отделяйте колкото се може по-малко време за размисли какво не можете да направите – продължи Пинг. -Вместо това разсъждавайте непрестанно какво можете и трябва да извършите. Една канара може да прегради пътеката, но никога Пътя. Никакви несгоди, трудности или съмнения не могат да имат власт над вас, ако не им позволите. Двете най-важни правил на Пътя са да започнеш и да продължиш. Пътят не се интересува какво нямаме, не искаме или не можем, а само какво имаме, искаме и можем да извършим. Трябва винаги да се стремите да намерите собствената си опора. Пред каквито и проблеми или предизвикателства да застанете, знайте, че имате силите да ги овладеете и превъзмогнете. Скачащото жабче не е единственото същество, изправено пред житейските превратности. Отчаянието и неуспехите са част от съдбата на всеки пътешественик. За да живеете живота, който заслужавате, трябва да повярвате, че вътре във вас има нещо, способно да се вдигне над всяко външно препятствие или обстоятелство. Повярвайте го и ще пристигнете всичко. „ Пинг

Публикувано в НАСТРОЕНИЯ. Постоянна връзка.

Вашият коментар