“Това беше от Мен” (духовно завещание)

Бог към душата

“Не си ли мислила някога,
че всичко, отнасящо се до теб,
се отнася и до Мен?
Защото, отнасящото се до теб
засяга зеницата на окото Ми.
Ти си скъпа, многоценна в Моите очи,
Аз съм те възлюбил и затова за Мен
е особена радост да те възпитавам.
Когато изкушенията от врага
се приближат към теб като река,
Аз искам да знаеш, че – това беше от Мене.

Че твоята немощ има нужда от Моята сила
и твоята безопасност се състои в това
да ми дадеш възможност да те защитя.
Намираш ли се в трудни обстоятелства
между хора, които не те разбират
и не се съобразяват с това, което ти е приятно,
които те отхвърлят – това беше от Мене.

Аз съм твой Бог, разполагащ с обстоятелствата,
и ти неслучайно си се оказала на своето място,
на мястото, което Аз съм ти определил.
Ти не Ме ли молеше да те науча на смирение?
И ето, Аз те поставих именно в тази среда,
в това училище, в което се изучава този урок.
Твоята среда и живеещите с теб
само изпълняват Моята воля.
Намираш ли се в затруднение от бедност
и ти е трудно да си доставиш потребното,
знай, че – това беше от Мене.

Защото Аз разполагам с твоите средства
и искам да прибягваш към Мен
и да знаеш, че си зависима от Мен.
Моите запаси са неизчерпаеми.
Аз искам ти да се убеждаваш
в Моята вярност и във верността на Моите обещания.
И да не бъде това да ти кажат в твоята нужда:
”Не вярвай на твоя Господ Бог.”
Преживявала ли си нощ, изпълнена със скърби?
Била ли си разделена с близките и скъпите на сърцето ти – това ти беше изпратено от Мене.

Аз съм мъж на скърби, познал недъзи,
Аз допуснах това, за да се обърнеш към Мен
и в Мен да намериш вечно утешение.
Ако си се излъгала в свой приятел, в някого,
на когото си откривала сърцето си -
това беше от Мене.

Аз допуснах това разочарование да се докосне до теб,
за да познаеш, че твоят най-добър приятел е Господ.
Аз искам всичко да принасяш и да казваш на Мен.
Ако някой те е оклеветил,
предостави това на Мен и се прилепи към Мен,
твоето прибежище, твоята душа,
за да се скриеш от нападки на езиците.
Аз ще изведа твоята правда като светлина
и твоята правота като ден.
Разрушили ли са се твоите планове,
и ти си отпаднала духом – това беше от Мене.

Ти си създавала свои планове,
имала си свои намерения,
и ги принесе на Мен, за да ги благословя.
Но Аз искам ти да предоставиш на Мен
да се разпореждам
и да ръководя обстоятелствата в твоя живот,
защото ти си само оръдие, а не действащо лице.
Ако неочаквано са те постигнали неуспехи в живота
и униние е обзело сърцето ти,
знай, че – това беше от Мене.

Защото Аз искам сърцето ти и душата ти
винаги да бъдат пламенни пред Моите очи
и с Моето име да побеждават всяко малодушие.
Ако не получаваш дълго време известия
от близките и скъпи за теб хора
и поради своето малодушие и маловерие
падаш в ропот и отчаяние,
знай, че – това беше от Мене.

Защото с тази скръб на твоя дух Аз изпитвам
силата на твоята вяра в неизменността на обещанията
и дръзновението на твоята молитва за тези твои близки, защото ти не възлагаше ли грижите за тях
на Моята промислителна любов?
И не ги ли поверяваш и сега
на Покрова на Моята Пречиста Майка?
Постигнала ли те е тежка болест,
временна или неизлечима,
и ти си се оказала прикована към твоето легло –
това беше от Мене.

Защото Аз искам ти да Ме познаеш още по-дълбоко
в твоите телесни немощи и да не роптаеш
за това изпитание, което ти е изпратено,
и да не се опитваш да проникнеш в Моите планове
за спасението на душите по различни пътища,
а безропотно и покорно да преклониш главата си
под Моята благост за тебе.
Ако някога си мечтала да извършиш
някакво особено дело за Мен, а вместо това
си легнала на леглото на болестта и немощта –
това беше от Мене.

Защото тогава ти беше потопена в своите дела
и Аз не можех да привлека мислите ти към Мен,
а Аз искам да те науча на Моите най-дълбоки мисли 
и уроци, за да бъдеш на служба при Мен.
Искам да те науча да осъзнаваш, че ти си нищо без Мен.

Някои от Моите най-добри синове са онези,
които са откъснати от живата действителност,
за да се научат да владеят оръжието на
непрестанната молитва.

Призована ли си неочаквано да заемеш трудно
и отговорно положение, облягайки се на Мен,
Аз ти поверявам тези трудности
и за това ще те благослови Господ, твоят Бог
във всичките ти дела и във всичките ти пътища,
във всичко Ръководител и Наставник
ще ти бъде твоят Господ.

Днес, дете Мое, Аз давам в ръцете ти
този съд с осветен елей,
ползвай се от него свободно.
Винаги помни, че всяко възникващо затруднение,
всяка оскърбителна дума, всяка клевета и осъждане,
всяка пречка в твоята работа,
която би могла да предизвика чувство
на досада и разочарование,
всяко откриване на твоята немощ и неспособност
ще бъде помазано с този елей –
това беше от Мене.

Помни, че всяка пречка е Божие наставление,
и затова вложи в сърцето си думите,
Които Ти казах днес –
това беше от Мене.

Пази ги, знай и помни, че винаги,
където и да се намираш,
всяко жило ще се притъпи, когато се научиш
във всичко да виждаш Мен.
Всичко ти е изпратено от Мен
за усъвършенстване на твоята душа –
всичко това беше от Мене.”

Свети Серафим Вирицки

Публикувано в НАСТРОЕНИЯ. Постоянна връзка.

Вашият коментар