Този, който….. /Инайят Хан/

Този, който отвръща с най-хубавото за полученото по-малко хубаво, е добър човек. Този, който отвръща с по-лошо за полученото по-добро, е егоистичен. Този, който се опитва дори при размяната да бъде добър, е практичен. Този, който отвръща с добро за злото, е свят. Този, който отвръща с по-малко зло на по-голямо зло, е обикновен. Този, който дори когато връща, се опитва да бъде зъл, е злобен. Този, който отвръща с по-голямо зло за по-малко зло, е дявол. Този, който отвръща със зло на доброто – за него няма име. Този, който се пази да не прави някого на глупак, е умен. Този, който не позволява на другите да го правят на глупак, е мъдър. Този, когото другите правят на глупак, е простак. Но този, който съзнателно си позволява да го правят на глупак, показва нрав на свят човек.

Инайят Хан

Публикувано в НАСТРОЕНИЯ. Постоянна връзка.

Вашият коментар