Да паркираме на заден ход или Ретрограден Меркурий

ОтАстро фокусново настъпва онзи странен, очакван, одумван и малко плашещ период на ретроградното движение на Меркурий. Стартира на 12 март и ще продължи до 4 април, точно 23 дни. Този път ще започне от знака на Овена и ще свърши в знака на Рибите.Меркурий е една лесно прогнозируема планета, в смисъл на това какво ни дава. А така е, защото нейната „длъжност“ е да пренася информация, а желателно е тя да постъпва без изменения. И така -влияят ли фазите на движение на Меркурий на нашия начин на мислене и бързина на ума?

Риторичен въпрос, нали? Всички сме чули какво се случва, когато Меркурий стане ретрограден. Нека си спомним какви са значенията на Слънцето и Меркурий в класическата астрология. Слънцето е основата, същността, индивидуалността на човека, неговият Аз. Меркурий пък е най-близката до него планета. Той показва как човек се изразява чрез интелекта си, чрез своята реч и маниери, как взаимодейства с другите хора, неговата контактност и пр. В този ред на съответствия и значения Слънцето символизира самата идея, събитие или човек, а Меркурий менталния израз, начина на мислене, осмисляне, интерпретация на този факт. И така двойката Слънце-Меркурий просто е „длъжна“ да символизира именно споменатите характеристики на човек. Ако се опрем на класическите правила важно е да знаем дали Меркурий е преди или след Слънцето, източен ли е или западен, над хоризонта ли е или под и още, и още.

За нас сега е важно да знаем какво се случва, когато Меркурий „тръгне назад“. Знаем, че когато си се движи в „правилната“ посока той мисли много логично – тръгва от причината към следствието; строи си теории на база на събраните факти; съвместява всичко е единна схема; прави си математически модел на процесите; опитно изчислява постоянните и променливи величини. Това е моделът на официалната съвременна наука.

А какъв е Меркурий в своята ретроградност? Той мисли в символи и образи, което значи по-абстрактно. Периодите на вдъхновение и спад, на приливи и отливи в интелектуалните занимания са ясно забележими. Той тръгва от общото към конкретното, много по-интуитивен е и вън от социалните рамки. Можем да го наречем дори идеалист, докато правия Меркурий е много по-приземен и материалистичен.

Излиза, че ретроградният Меркурий не е нещо слабо, лошо и плашещо, а просто друг начин на мислене. Някой може да нарече подобно мислене консервативно, защото образите и символите по-трудно се вмъкват в логическите схеми, но я погледнете новите технологии и модели на работа. Все повече се вмъкват мисловни карти, символи, иконки, защото мозъкът ни вижда нещата в образи. Ако искаме да се свържем с нашето подсъзнателно, надсъзнателно или пък свръсъзнателно, тогава ще трябва да рисуваме, да търсим други схеми и друга логика. Тогава нека благодарим на Меркурий, че ни дава тези няколко пъти в годината, когато да станем по-интуитивни, по-образни, по-отворени, по-хитри дори. Периоди, в които да открием онази скрита връзка със себе си. Може би стандартните схеми няма да работят както обикновено. Може би ще се объркват графици и разписания. Може би ще мислим едно, а ще пишем друго. Може би ще ни се бъгват телефоните и компютрите. Може би …

ще се наложи да намерим друг начин да общуваме помежду си. Да се питаме повече. Да завършваме нещата, които сме отложили. Да намерим нещо загубено. Да срещнем стар приятел. Да направим нещо различно. Да се свържем със себе си. Толкова много неща можем да направим, просто трябва да превключим назад и да се ориентираме по нов начин.

Източник: Астро-Фокус

Публикувано в НАСТРОЕНИЯ. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.