Учителя Петър Дънов ( Беинса Дуно )

Учителя Петър Дънов ( Беинса Дуно ) Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура.

Основните теми на неговите лекции са: мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото; духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и др.
Дава упражнения за дишане, медитация и концентрация .

Създава Паневритмията, която днес се играе в САЩ, Канада, Франция, Русия, Конго, Австралия и други страни по света.

www.beinsaduno.eu

Коментарите са забранени.