Свами Шивананда Сарасвати

Свами Шивананда Сарасвати Свами Шивананда Сарасвати е роден в Патамадаи (щата Тамил Наду) през 1887 г. Служи като лекар в Малая, след което се отказва от практиката си, за да се отдаде на търсене на своя гуру в подножието на Хималаите. През 1924 г. се установява в свещената долина на Ришикеш и получава посвещение в традицията Дашнами саняса от Свами Вишвананда Сарасвати.

През последвалите години написва над двеста книги и статии върху йога и духовността, за да поддържа йогийските ценности и да запознава обществеността с тях. Усилията му са насочени към премахване на бариерите, разделящи нуждаещите се от ученията, които могат да им помогнат, независимо дали под формата на йога за здраве, за душевно спокойствие или за духовно търсещите.

За тази цел Свами Шивананда пътува много из Индия, като вдъхновява хората да практикуват йога и да водят боговдъхновен живот. През 1936 г. той основава Обществото за божествен живот в Ришикеш, през 1945 г. – аюрведическа аптека, през 1948 г. – Йога веданта форест академи, през 1957 г. – очна болница. Постига махасамадхи на 14.07.1963г.

Един от най-големите духовни водачи на своето време, Свами Шивананда направлява хиляди последователи и търсещи по духовния път от целия свят.

Коментарите са забранени.