Гранд Мастър Чоа Кок Сюи

ГРАНД МАСТЪР ЧОА КОК СЮИОсновател на съвременното Лечение с Прана и Архатик Йога.

Чувството на блаженство, сила, любов и единство, които се преживяват от онези, който практикуват Медитацията на Сърцата Близнаци, събуждат и други чувства – на дълбока благодарност и изключително уважение към духовния учител, който представи тази мощна медитация . Този учител е Гранд Мастър Чоа Кок Сюи. Той не е гуру в класическия стил на изолиран свят човек на върха на някоя планина., а един достъпен, съвременен лектор, който предава по-висшите мистерии директно на ученика, позволявайки му да осъществи контакт с физически учител, което е безценен дар.

Мастър Чоа започва изучаването на езотерични науки още в младежка възраст в Филипините, където е израснал. Завършвайки като инженер по химия, успявайки като частен бизнесмен и създаващ семейство, Мастър Чоа започнал да посвещава всичкото си свободно време за разпространяване на Великото Дело. Четиринадесет книги, много звукозаписни медитации и без брой семинари и курсове, проведени след това в десетки страни, Мастър Чоа сега е като олицетворение и пример на това какво се случва когато един човек служи. С обаяние, което идва от постоянните му контакти с божественото, любов и търпение към неговите „чела“ /ученици/ и удивителна физическа издръжливост, която му позволява да пътува повечето седмици в годината, Мастър Чоа е обучил десетки хиляди ученици в целия свят на принципите на Лечение с прана и напредналите медитативни техники на Архатик йога. Лечение с прана е една древна форма на енергийна медицина, която Мастър Чоа преоткрива и доразвива.Тя е начин всеки човек да вземе по-активна роля за своето собствено здраве и благополучие. Архатик йога – за която Медитацията на сърцата близнаци е крайъгълен камък – е синтез на различни тайни техники за ускоряване на духовното развитие. В Архатик йога се набляга не само на медитацията, но и на изграждането на характера, което учи учениците как да създадат добри взаимоотношения в живота.

www.pranicbulgaria.com

Коментарите са забранени.